FAQs Complain Problems

मेलौली मन्दिर

Read More

मेलौली नगरपालिकाको नव निर्मित भवन

Read More

काडा बजार तथा मणिलेक उ.मा.वि

Read More

सार्वजनिक सूचना !

मिति २०७९-०३-०९ र २० गतेका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

निति, कार्यक्रम तथा बजेट २०७९-८०

चालु आ.ब. २०७८/७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा।

आन्तरिक राजश्व बैंक जम्मा गर्ने सम्बन्धमा।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9858781540, 9848891540
नगर उप प्रमुख
9858788012, 9848898012

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9865621185
अधिकृत छैठौं
9858781775
सूचना अधिकारी
9765910199
इन्जिनियर
9848719246

जानकारी