FAQs Complain Problems

नाता प्रमाणित सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष । वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित व्यक्त्तिहरुकाे नागरिकता प्रमाण पत्र
२. नागरिकता नबनाएकाे भएमा जन्मदर्ता, नाता खुलाउनु पर्ने व्यक्त्तिहरुकाे फाेटाे २/२ प्रति (प्रयाेजन हेरी विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता ,बसाइँसराई प्रमाण पत्र )

 

नमुना फाराम तथा अन्य: