FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
जगदिश प्रसाद जोशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत joshijp681@gmail.com 9858783940
नारायण बहादुर चन्द स्वास्थ्य संयोजक आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा narayanchandthakuri1234@gmail.com 9865621185
चन्द्र प्रकाश भट्ट आईटी अफिसर सूचना प्रविधी शाखा bhattcp22@gmail.com 9848844312
सपना कार्की सूचना अधिकारी प्रशासन तथा योजना suchanaadhikari@melaulimun.gov.np 9858781775
राज बहादुर चन्द अधिकृत छैठौं आधारभुत स्वास्थ्य तथा सरसफाई शाखा rajchandthakuri123@gmail.com 9848771022
भुवन बाग इन्जिनियर पुर्वाधार baagbhuwan@gmail.com 9848719246
धर्मेन्द्र बहादुर चन्द सव इन्जिनियर पुर्वाधार 9848809040
जोहारी सिंह बिष्ट सव इन्जिनियर पुर्वाधार विकास शाखा joharibist1@gmail.com 9865760858
कमलापती भट्टराई पशु सेवा प्रावधिक पशु सेवा शाखा 9865940959
Tika Singh Bist कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधी tikabist1@gmail.com 9865804411
मोहन सिंह भाट सि.अ.हे.ब.अधिकृत स्वास्थ्य शाखा mohanbhat2028@gmail.com 9848904020
मनु कुमारी क्षेत्री शिक्षा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा doe.melaulimun@gmail.com 9864304491
कलेन्द्र खड्का सव इन्जिनियर पुर्वाधार 9848474894
राम सिंह पुजारा एम.आई.एस.अपरेटर पंजिकरण तथा सामाजिक सूरक्षा mis.melaulimun@gmail.com 9865947514
ललित प्रसाद पन्द सव इन्जिनियर पुर्वाधार 9840527657
भागरती निदाल सव इन्जिनियर पुर्वाधार 9848767037
अनिता नेगि फिल्ड सहायक पंजिकरण तथा सामाजिक सूरक्षा 9848200867
प्रकाश गिरी लेखा प्रमुख आर्थिक प्रशासन giri.prakashintelligent@gmail.com 9862488918
गणेश दत्त जोशी सहायक पाँचौ प्रशासन 9848770032
चक्रमणी जोशी सहायक पाँचौ जिन्सि/स्टोर joshichakra53@gmail.com 9848989864
महेन्द्र सिंह नायक कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन nayak.nsu45@gmail.com 9848723823
लक्ष्मी भट्ट महिला विकास निरिक्षक 9868767679
रोहित भट्ट प्राबधिक सहायक शिक्षा युवा तथा खेलकुद 9848497356
अजय चौधरी सहायक पाँचौ योजना शाखा chaudharyajay193@gmail.com 9865969491
राज बहादुर चन्द वडा सचिव वडा नं. 7 ward1.melaulimun@gmail.com 9848852747
भान बहादुर चन्द वडा सचिव वडा नं. २ ward2.melaulimun@gmail.com 9848852550
अनिता चन्द वडा सचिव वडा नं. ३ ward3.melaulimun@gmail.com 9862486675
कैलाश चौधरी वडा सचिव वडा नं. ४ ward4.melaulimun@gmail.com 9865734146
सुरेन्द्र दत्त भट्ट वडा सचिव वडा नं. ५ ward5.melaulimun@gmail.com 9868775600
निर्मला पाठक वडा सचिव वडा नं. ६ ward6.melaulimun@gmail.com 9865773295
चिन्तामणि भट्ट वडा सचिव वडा नं. ९ ward9.melaulimun@gmail.com 9842259003
लोकराज जोशी वडा सचिव वडा नं. ८ ward8.melaulimun@gmail.com 9848841603