FAQs Complain Problems

मेलौली मन्दिर

Read More

मेलौली नगरपालिकाको नव निर्मित भवन

Read More

काडा बजार तथा मणिलेक उ.मा.वि

Read More

मिति २०७९-०३-०९ र २० गतेका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

निति, कार्यक्रम तथा बजेट २०७९-८०

चालु आ.ब. २०७८/७९ को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा।

आन्तरिक राजश्व बैंक जम्मा गर्ने सम्बन्धमा।

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9858781540, 9848891540
नगर उप प्रमुख
9858788012, 9848898012

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9858781775
स्वास्थ्य संयोजक
9865621185
लेखा प्रमुख
9858789500
इन्जिनियर
9848719246
शिक्षा अधिकृत
9864304491

जानकारी

Pages