FAQs Complain Problems

मेलौली मन्दिर

Read More

मेलौली नगरपालिकाको नव निर्मित भवन

Read More

काडा बजार तथा मणिलेक उ.मा.वि

Read More

सूझाव प्रदान गरिदिने बारे

श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको बैठकमा उपस्थित हुने बारे

राजश्व परामर्स समितिको बैठकमा उपस्थित हुने बारे ।

औषधी तथा सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र आशयको सूचना

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9858781540, 9848891540
नगर उप प्रमुख
9858788012, 9848898012

कर्मचारी

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9865621185
अधिकृत छैठौं
9858781775
सूचना अधिकारी
9765910199
इन्जिनियर
9848719246

जानकारी