FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बैठकमा सहभागिता सम्बन्धमा ( नगर शिक्षा समिति सदस्य ज्यु सबै)

राय सूझाव सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित सम्बन्धमा ।

नगरसभा बैठक सम्बन्धमा ।

आवास निर्माण कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवेदन पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना ।