FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 16:03 PDF icon १. मेलौली राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी २०७५.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 15:45 PDF icon मेलौली नगरपालिका सहकारी ऐन २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 15:44 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधी सम्बन्धी) ऐन २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 15:43 PDF icon १९. न्यायिक समिति(कार्यविधी) सम्बन्धी बनेको ऐन २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 15:19 PDF icon ४. मेलौली न.पा.को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
अपांगता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 13:56 PDF icon अपांगता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी २०७५.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 13:54 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 13:51 PDF icon १५. बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
एकल पुरुष तथा टुहुरा बालबालिका कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 13:30 PDF icon ११. एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
एकिकृत सम्पत्तीकर कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 13:09 PDF icon १४. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन, २०७५.pdf

Pages