FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
का्रयसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 10:38 PDF icon १. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 12/25/2020 - 13:54 PDF icon Nirdesika.pdf
मेलौली नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 11:25 PDF icon मेलौली नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७७.pdf
राजश्व तथा आर्थििक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 11:22 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विपद कोष व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 08/19/2020 - 12:39 PDF icon ७. विपत कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७४/७५ 08/19/2020 - 12:37 PDF icon विपद् जोखिम न्युनीकरण ऐन २०७५.pdf
कोरोना भाईरस लकडाउन राहात मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 08/19/2020 - 11:30 PDF icon मेलौली नगरपालिका कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड २०७६.pdf
मेलौली नगरपालिका विद्यालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 04/24/2020 - 14:21 PDF icon विद्यालय शिक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधी २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/26/2019 - 14:28
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/26/2019 - 14:23 PDF icon मेलौली नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७६.pdf

Pages