FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 13:51 PDF icon १५. बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
एकल पुरुष तथा टुहुरा बालबालिका कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 04/29/2021 - 13:30 PDF icon ११. एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
एकिकृत सम्पत्तीकर कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 13:09 PDF icon १४. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन, २०७५.pdf
सेवा करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 13:07 PDF icon ८. सेवा करार कर्मचारी व्यावस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
क्याम्पस अनुदान कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:45 PDF icon १०. क्याम्पस अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक सहायता कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:38 PDF icon ५. मेलौली न.पा. आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७५.pdf
मेलौली नगरपालिका बैठक तथा भ्रमण खर्च निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:37 PDF icon ४. मेलौली न.पा बैठक तथा दैनिक भर्मण खर्च निर्देशिका २०७५.pdf
यान्त्रीक उपकरण संचालन कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:17 PDF icon ७. यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, संचालन र व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:12 PDF icon ६. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
निर्णय, आदेश र अधिकारको प्रमाणिकरण कार्यविधि नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/29/2021 - 11:03 PDF icon निर्णय, आदेश र अधिकारको प्रमाणिकरण कार्यविधि नियमावली २०७४.pdf

Pages